Skip to main content

Campfa

Rydyn ni'n cynnig Ystafell Ffitrwydd o'r radd flaenaf sy'n gartref i ystod eang o offer cardiofasgwlaidd ac ymwrthedd. Manteisiwch ar gyngor ein staff proffesiynol sydd wrth law i'ch helpu chi i wneud yn fawr o'ch sesiwn cadw'n heini a chyflawni eich nodau personol.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.30
Gostyngiadau - £3.80

Mae sesiynau nofio yn costio £3.60 neu bris gostyngol o £2.15.

llyscadwyn7

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen campfa Llys Cadwyn

DAYTIMES
Dydd Llun 06:00 - 20:45
Dydd Mawrth 06:00 - 20:45
Dydd Mercher  06:00 - 20:45
Dydd Iau 06:00 - 20:45
Dydd Gwener  06:00 - 20:45
Dydd Sadwrn 08:00 - 12.30
Dydd Sul 08:00 -  12.30

 

Peiriant Estyn ar gyfer y CoesauPeiriant Gwrthsefyll ar gyfer y CoesauPeiriant Gwrthsefyll ar gyfer yr Ysgwddau
CYFLEUSTERAU'R GAMPFA
 8 x Melin draed
 4 x Excite Synchro
 4 x Beic Excite 
1 x Excite Recline
4 x Excite Climb
1 x Excite Top
5 x Peiriant Excite Vario
2 x Peiriant SkillMill
2 x Peiriant Rhywfo SkillRow
Rig Hyfforddi Trawsymarfer Omnia
31 x Peiriant Beicio Grwp
Peiriant Rhywfo Is
Peiriant Tynnu
Peiriant Gwrthsefyll ar gyfer y Frest
Peiriant Hanner Rac Olympiadd
Mainc Scott
Mainc Fflat Olympiadd
Peiriant Cyrlio ar gyfer y Coesau
Peiriant ar gyfer Cyhyrau'r Pectoral

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.