Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

 

Dewch i fwynhau ystod eang o ddosbarthiadau sy'n cynnig rhywbeth ar gyfer pob aelod o'r teulu yn ein hystafelloedd ffitrwydd modern a newydd sbon.

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig a brwdfrydig yn eich helpu chi i gael y budd mwyaf o'r dosbarth.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

 

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Canolfan hamdden Sobell ac amserlen gweithgareddau

Classes and Activities
Dydd LlunAMSEr
Omnia 06:15 - 07:00
Pwysau Kettlebell 09:30 - 10:15
Omnia Dwysedd Isel 10:30 - 11:15

Ymarferion Cylch i'r Teulu (4 oed a hŷn)

17:00 - 17:45
Bocsymarfer 18:00 - 18:45
Troelli 18:00 - 18:45
Pel Ffitrwydd 19:00 - 19:45
Ffitrwydd Dawns 19:15 - 20:00
Blast i'r Corff 20:00 - 20:45
Dydd Mawrth 
Blast i'r Corff

06:15 - 07:00

Spinfit 

09:30 - 10:15

Ymarferion Cylch Dwysedd Isel 10:30 - 11:15

Ioga i'r Teulu (4 oed a hyn)

17:00 - 17:45

Badminton i'r Teulu (Dechreuwyr - 7 oed neu'n hŷn)

17:00 - 19:00
Troelli 18:00 - 18:45
Ymarferion Cylch 18:00 - 18:45
Jwdo i Blant (7 oed neu'n hŷn) 18:00 - 19:30
Corffeithaf 19:00 - 19:45
Jwdo 19:30 - 21:00
Dydd Mercher 
Corffeithaf 06:15 -  07:00
Omnia 09:30 - 10:15
Omnia Dwysedd Isel 10:30 - 11:15
Ffitrwydd Dawns Dwysedd Isel 11:30 - 12:15
Pilates Dechreuwyr 13:00 - 14:00
Troelli 18:00 - 18:45
HIIT 18:00 - 18:45
Omnia 19:15 - 20:00
Dydd Iau 
Omnia

06:15 - 07:00

Corffeithaf

09:30 - 10:15

Yogatone

11:00 - 12:00

Blast i'r Corff

18:00 - 18:45

Troelli

18:00 - 18:45

Corffeithaf

19:15 - 20:00

Dydd Gwener 
Troelli

06:15 - 07:00

Ffitrwydd Ymarferol

09:30 - 10:15

Omnia Dwysedd Isel

10:30 - 11:15 

Ffitrwydd Dawns Dwysedd Isel

11:30 - 12:15

Ioga

18:00 - 19:00

Ioga

19:00 - 20:00

Gymnasteg (8 oed a hyn)

19:00 - 21:00

Dydd Sadwrn 
Gymnasteg (8 oed a hyn)

09:00 - 14:00

Sboncen i'r Teulu  (6 oed a hŷn)

09:30 - 13:00

Ffitrwydd Ymarferol

10:15 - 11:00

Dydd Sul 
Ffitrwydd Ymarferol

10:15 - 11:00

Ioga

 17:00 - 18:00

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

Yn ystod Gwyliau Banc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.