Skip to main content

Pwll Nofio

Mae ein pwll nofio ar gau ar hyn o bryd ar gyfer gwaith gwella. Mae sesiynau ychwanegol ar gael yng Nghanolfan Hamdden Abercynon

Mae gan Ganolfan Hamdden Sobell dri phwll - y prif bwll, pwll llai i fabis a'r pwll plymio.

Yn ogystal â darparu amserlen amrywiol sy'n galluogi pobl i fwynhau sesiynau ymlaciol yn y pwll yn ogystal â nofio lôn, mae ein cynigion ar gyfer y pwll hefyd yn cynnwys sesiwn nofio i deuluoedd am ddim

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM
Oedolion - £3.55
Gostyngiadau - £2.15
Dros 60 oed - AM DDim
Plant o dan 5 oed -AM DDIM( Darllen y Polisi Mynediad - Cymhareb Rhiant/Plentyn)

Abercynon---Swimming---Children---Juniors---Adults-31

Amserlen y Prif Bwll Nofio

Sobell Leisure Centre Swimming Pool Timetable
Dydd LlunAMSER

Nofio i'r cyhoedd

06:15 - 09:00
Nofio i'r cyhoedd 12:30 - 13:20
Nofio i'r cyhoedd 15:00 - 18:00
Gwersi Plymio (12-15 oed) 19:00 - 19:30
Nofio mewn Lonydd 20:00 - 22:00
Dydd Mawrth 
Nofio i'r cyhoedd 06:15 - 16:00

Gwersi Plymio (o dan 12 oed)

16:00 - 17:30

Gwersi Nofio i Blant

16:00 - 19:00

Nofio i'r cyhoedd

19:00 - 20:00

Gwersi Plymio (12-15 oed)

19:00 - 20:00

Nofio mewn Lonydd

20:00 - 21:00
Dydd Mercher 
Nofio i'r cyhoedd 06:15 - 09:00
Nofio i'r cyhoedd 12:30 - 13:20
Nofio i'r cyhoedd 15:00 - 20:00

Gwersi Plymio (o dan 12 oed)

16:00 - 18:00
Erobeg Dŵr 19:00 - 19:45
Nofio mewn Lonydd 20:00 - 21:00
Gwersi Plymio i Oedolion Dechreuwyr 20:00 - 21:00
Dydd Iau 
Nofio i'r cyhoedd 06:15 - 16:00
Erobeg Dŵr

10:30 - 11:15

Gwersi Plymio (o dan 12 oed)

16:00 - 18:00

Gwersi Nofio i Blant

16:00 - 19:00

Gwersi Plymio (12-15 oed)

16:30 - 17:00

Gwersi Nofio i Oedolion

18:00 - 19:00
Dydd Gwener 
Nofio i'r cyhoedd 06:15 - 09:00
Nofio i'r cyhoedd 12:30 - 13:20
Nofio i'r cyhoedd 15:00 - 19:00
Dydd Sadwrn 
Nofio i'r cyhoedd 07:15 - 16:00

Gwersi Nofio i Blant

09:00 - 11:00

Nofio AM DDIM i'r Deuluoedd

11:00 - 12:00
Dydd Sul 
Nofio i'r cyhoedd

07:15 - 17:00

HIIT Dwr

12:00 - 12:45

Gwersi Plymio i Oedolion Dechreuwyr

15:30 - 16:30

Pwll Bach

Dydd Llunamser

Nofio i'r cyhoedd

12:30 - 13:20

Nofio i'r cyhoedd

15:00 - 16:00

Gwersi Nofio i Blant

16:00 - 18:00

Nofio i'r cyhoedd

18:00 - 21:00 
Dydd Mawrth 

Nofio i'r cyhoedd

08:00 - 12:00

Gwersi Nofio i Fabanod a Phlantos Bach (4 mis-2 oed)

12:00 - 14:00

Nofio i'r cyhoedd

14:00 - 15:30

Gwersi Nofio i Fabanod a Phlantos Bach (3 oed)

15:30 - 16:00

Gwersi Nofio i Blant

16:00 - 19:00

Nofio i'r cyhoedd

19:00 - 21:00
Dydd Mercher 

Nofio i'r cyhoedd

12:30 - 13:20

Nofio i'r cyhoedd

15:00 - 17:00

Dosbarthiadau Nofio i Bobl anabl

18:00 - 19:00

Nofio i'r cyhoedd

19:00 - 21:00
Dydd Iau 

Nofio i'r cyhoedd

08:00 - 12:30 

Nofio i'r cyhoedd

14:30 - 15:30

Gwersi Nofio i Fabanod a Phlantos Bach (3 oed)

15:30 - 16:00

Gwersi Nofio i Blant

16:00 - 19:00 
Dydd Gwener 

Nofio i'r cyhoedd

12:30 - 13:20

Nofio i'r cyhoedd

15:00 - 19:00
Dydd Sadwrn 

Gwersi Nofio i Blant

08:00 - 11:00

Nofio AM DDIM i'r Teulu

11:00 - 12:00 

Nofio i'r cyhoedd

11:00 - 16:00
Dydd Sul 

Nofio i'r cyhoedd

08:00 - 17:00

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

NODWCH:  Yn ystod Gwyliau Blanc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.