Skip to main content

Pwll Nofio

Mae gan Ganolfan Hamdden Sobell dri phwll - y prif bwll, pwll llai i fabis a'r pwll plymio.

Yn ogystal â darparu amserlen amrywiol sy'n galluogi pobl i fwynhau sesiynau ymlaciol yn y pwll yn ogystal â nofio lôn, mae ein cynigion ar gyfer y pwll hefyd yn cynnwys sesiwn nofio i deuluoedd am ddim

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM
Oedolion - £3.70
Gostyngiadau - £2.25
Dros 60 oed - AM DDim
Plant o dan 5 oed -AM DDIM( Darllen y Polisi Mynediad - Cymhareb Rhiant/Plentyn)

Abercynon---Swimming---Children---Juniors---Adults-31