Skip to main content

Sut i gofrestru ar gyfer y Porth Cartref

I gofrestru ar gyfer y Porth Cartref, ewch i’r porth cartref a chlicio ar COFRESTRU NAWR a dilyn y 4 cam. Er mwyn symud tu hwnt i gam 1, bydd angen i chi nodi Rhif Adnabod Unigryw eich plentyn (sydd wedi'i nodi ar gefn cerdyn Hamdden am Oes eich plentyn)

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer porth cartref bydd modd i chi weld cynnydd eich plentyn a'i gymharu â fframweithiau 'Sblash' a 'Tonnau' Dysgu Nofio Cymru. Bydd hefyd modd i chi symud i'r lefel nesaf ar ôl i chi dderbyn caniatâd gan garfan reoli'r ganolfan.

Os oes gyda chi unrhyw broblemau o ran cofrestru neu gael mynediad i'r porth cartref, ffoniwch 01443 562202 neu e-bostio Gwersi Nofio RhCT