Skip to main content
 

Oedolion (16+)

Clybiau Chwaraeon Cymunedol

Mae dros 300 o glybiau chwaraeon yn Rhondda Cynon Taf. Mae mwyafrif y clybiau hyn yn darparu cyfleoedd i oedolion 16 oed a hŷn. Rydyn ni'n gweithio gyda'r clybiau hyn i sicrhau eu bod yn darparu gweithgareddau hwyl diogel a chynhwysol i blant.

CLICIWCH YMA i weld ein Map Clybiau Chwaraeon a dod o hyd i glybiau chwaraeon yn eich ardal chi.

 

Prosiectau Chwaraeon RhCT / Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol

Trwy gydol y flwyddyn rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o brosiectau chwaraeon wedi'u hanelu at oedolion 16 oed a hŷn. Mae'r prosiectau hyn yn cael eu datblygu a'u cyflawni mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol.

Ar hyn o bryd mae'r sesiynau canlynol yn cael eu cyflwyno:

  • Pêl-rwyd Cerdded (Canolfan Chwaraeon Llanilltud Faerdref) - CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn
  • Pêl-rwyd Cerdded (Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg) - CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn
  • Hoci Cerdded (Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg) - CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn
  • Parc Tywyll (Parc Coffa Rhyfel Ynysangharad) - CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn

 

Cerdded RhCT

Cerdded RhCT yw'r gefnogaeth rydyn ni'n ei chynnig i grwpiau cerdded newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli yn Rhondda Cynon Taf. Gan gysylltu â gwirfoddolwyr, rydyn ni'n hyfforddi, yswirio a chefnogi grwpiau fel bod modd iddyn nhw ddarparu teithiau cerdded diogel a chynhwysol i drigolion RhCT.

CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn.

 

Camau i Famau

Mae cynllun 'Camau i Famau' wedi'i ddatblygu gan Chwaraeon RhCT a Hamdden am Oes i helpu menywod sy'n dymuno cadw'n heini yn ystod eu beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth. Mewn partneriaeth â Hamdden am Oes rydyn ni'n cynnig ystod o sesiynau ymarfer corff cyn ac ar ôl geni mewn canolfannau hamdden ar draws Rhondda Cynon Taf.

CLICIWCH YMA i gael y manylion llawn.

 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas