Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Butchers Arms Gallery

 
Butchers Arms Gallery, Common Rd (Heol-y-Sarn), Llantrisant, CF72 8DA

Cewch chi groeso cynnes yn y siop goffi yma, sydd mewn hen dafarn yn Llantrisant. Dilynwch arogl coffi mâl ffres Ferrari i fyny'r rhiw o'r maes parcio! Mae'r siop goffi brysur lan lofft yn gwerthu brechdanau ffres, cacennau cartref a diodydd poeth ac oer.

Oriau agor:
Llun–Gwener 10am–4pm
Sadwrn 9.30am–5pm 
Sul 10.30am–3.30pm