Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Cafe Royale

 
4 High Street Pontypridd ,CF37 1QJ
Telephone-Icon  07580100819

Profwch flas gwirioneddol yr ardal yn y caffi yma sy'n nodweddiadol o'r cymoedd ac sy'n gweini prydau bwyd poeth, brechdanau a lluniaeth. Bydd y bobl leol gyfeillgar yn gwneud i chi deimlo'n gartrefol.

Oriau agor:
Bwyd ar gael yn ddyddiol