Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Noethlymuniaeth ac amlosgi

 

Roedd Dr William Price yn Siartydd, yn dderwydd ac yn anghydffurfiwr sydd, erbyn hyn, yn cael ei ystyried yn un o'r bobl fwyaf dylanwadol yn hanes Cymru – ac yn un o gymeriadau mwyaf anghyffredin oes Fictoria.

Roedd yn codi cywilydd ar bobl Llantrisant drwy fynd ar deithiau cerdded hir yn hollol noeth. Pan oedd e dros 80 oed, daeth yn dad i blentyn a'i alw'n Iesu Grist.

Pan fu farw'r plentyn, amlosgodd y corff yn gyhoeddus ac ennill yr achos llys dilynol, gan osod cynsail ar gyfer cyfreithloni'r dull amlosgi yn y Deyrnas Unedig.

Ar ôl ei farwolaeth, cafodd ei amlosgi ar y bryn uwchlaw Llantrisant, ar goelcerth a defnyddiodd ddwy dunnell o lo.

Mae cerflun er cof am Dr Price yn sefyll yn falch yng nghanol tref Llantrisant. Mae modd cael gwybod rhagor am ei fywyd hynod ddiddorol yn rhan o Llwybr Treftadaeth Llantrisant.