Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Cerdded a beicio

 

Gweld llwybrau cerdded, beicio a gyrru yn Rhondda Cynon Taf

Dare-Valley-Country-Park-Walking-Trail
Yn gyfoeth o dreftadaeth, tirnodau eiconig a rhai tirweddau godidog, boed yn daith gerdded fer neu'n un hamddenol rydych yn chwilio amdani yn Rhondda Cynon Taf, mae'n rhaid i ni gael llwybrau cerdded i chi yn unig!
Tracey Purnell
Gyda'n tirlun cefn gwlad godidog, mynyddoedd i'w dringo, rhaeadrau a golygfeydd anhygoel, mae gyda ni deithiau cerdded gwych i chi roi cynnig arnyn nhw!
Pontypridd Circular
Gyda'n tirlun dramatig, mae gyda ni lwybrau anhygoel i'ch herio, gyda golygfeydd anghredadwy, esgyniadau syfrdanol a phellteroedd gwirioneddol hir!
WalkingTrailRCTView
TMae'r llwybrau hyn wedi'u cynllunio i'w defnyddio drwy ddilyn llwybr rhagnodedig a gwrando ar y sylwebaeth berthnasol ar bob pwynt sydd wedi'i rifo ar y map.
Cyclistsx3
Gweld y llwybrau beicio sydd ar gael ledled Rhondda Cynon Taf.