Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Hosteli

 
Cynon Valley Cottage and Bunkhouse
Hostel

Tyle Morgrug – bwthyn a thŷ bynciau – Aberdâr

Ysgubor sydd wedi'i haddasu ar gyrion Bannau Brycheiniog, sydd yn lleoliad ardderchog ar gyfer grwpiau mwy o faint sy'n awyddus i grwydro'r mynyddoedd cyfagos.

Bunkbarn – Penderyn

Mae'r hen ysgubor wedi'i haddasu yma yn darparu'r lleoliad delfrydol ar gyfer grwpiau mawr o bobl, ac yn cynnig golygfeydd bendigedig o'r ardal fynyddig.

Prifysgol De Cymru – llety – Trefforest

Dewis o stiwdios hunan-ddarpar sy'n berffaith ar gyfer grwpiau mwy o faint yn nhref hanesyddol Pontypridd.

Daerwynno Outdoor Centre

Mae Canolfan Awyr Agored Daerwynno yn cynnig llety preswyl ar gyfer hyd at 20 o bobl.