Skip to main content

Fforwm Landlordiaid

Ceir cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad cynyddol o'r rôl hanfodol mae'r Sector Rhentu Preifat yn chwarae wrth ddiwallu anghenion tai ein cymunedau. Mae gallu'r sector i addasu, newid a datblygu modelau llety a rheolaeth amrywiol, hyblyg ac arloesol wedi ei weld yn tyfu. Erbyn hyn dyma'r ail fath mwyaf cyffredin o ddaliadaeth yn y rhan fwyaf o ardaloedd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi ceisio datblygu gwasanaethau a mentrau i gefnogi'r Sector Rhentu Preifat a galluogi darparu opsiynau tai o ansawdd da, ac wedi eu rheoli'n dda. Mae ymgynghori â landlordiaid a datblygu gwasanaethau a mentrau yn unol ag anghenion a nodwyd yn un o amcanion sylfaenol y cyngor ac mae'n darparu cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth â'r sector rhentu preifat wrth gwrdd ag anghenion tai.

Mae'r gallu i ymgysylltu â chynrychiolwyr ar bob lefel o'r Sector Rhentu Preifat yn hanfodol os yw'r gwasanaethau a mentrau yma'n mynd i fod yn effeithiol a chyflawni'r amcanion y cawson nhw eu cynllunio i'w cyflawni.

E-bost: FforwmLandlordiaidRhCT@rctcbc.gov.uk

CyflwyniadauRSS FeedAtom Feed

Fit for Habitation (Wales)

Dyddiad Cyhoeddi
Last Year

Home Share Presentation

Dyddiad Cyhoeddi
Last Year

Homelessness Duties & Housing Advice

Dyddiad Cyhoeddi
Last Year
Arddangos 1 I 3 O 3

 

Llythyrau newyddionRSS FeedAtom Feed

Newsletter Issue 1 Nov16 en

Dyddiad Cyhoeddi
Last Year

Newsletter Issue 4 Nov17 en

Dyddiad Cyhoeddi
Last Year

Newsletter Issue 3 June17 en

Dyddiad Cyhoeddi
Last Year

Newsletter Issue 2 Feb17 en

Dyddiad Cyhoeddi
Last Year
Arddangos 1 I 6 O 6