Skip to main content

Ceisiadau am Drwydded Gyfredol - Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Trwydded Mangre/Safle Dan Gyfyngiad Amser Gŵyl Aberdâr Parc Aberdâr Ffordd Hirwaun Aberdâr CF44 8LU Darpariaeth ar gyfer gweithgareddau trwyddedadwy fel cerddoriaeth wedi’i recordio, cerddoriaeth fyw, ffilmiau a dramâu rhwng 11:00 a 20:00 ar 25 a 26 Mai 2024. 23 Mawrth 2024

Vijay Haran

Cyflwyno trwydded eiddo

Family Shopper

25 Heol Gelli

Ton Pentre

Pentre

CF41 7LY

 Gwerthu alcohol i'w gymryd ymaith

 

Dydd Llun i ddydd Sul 06:00 tan 23:00


16/01/24

Geoffrey Dyer

Cyflwyno trwydded eiddo

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol y Parc a'r Dâr

Teras Bronheulog

Cwm-parc

Treorci

CF41 6ND

 Gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle: 11:00 tan 23:30

Achlysur chwaraeon dan do: 11:00 tan 00:00

Oriau agor: 11:00 tan 00:00

 07/02/24

Susan Palmer

Cyflwyno trwydded eiddo

 BUSTERS

UNED 4 CANOLFAN FENTER ABERDÂR

ABERAMAN

CF44 6DA
 Gwerthu alcohol (i'w yfed ar y safle ac i'w gludo ymaith) o 12:00 tan 23:00, o ddydd Llun i ddydd Sul.

Hefyd darpariaeth ar gyfer ffilmiau o 12:00 tan 23:00, o ddydd Llun i ddydd Sul.

Yr amseroedd agor arfaethedig yw 8:30 tan 23:30, o ddydd Llun i ddydd Sul.

 2 Chwefror 2024

Mr Aykan ECE

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

 Llanharan Grill

1a Heol Pen-y-bont

Llanharan

CF72 9RA

 Mae'r cais yn cynnwys ychwanegu gwerthu alcohol (dosbarthu yn unig) i'r drwydded lluniaeth hwyr y nos bresennol

o 17:00 tan 23:30 ar ddydd Sul hyd at ddydd Iau, ac o 17:00 tan 24:00 ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn.

 8 Chwefror 2024

Everest Retailers Ltd

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

 Central Foods

26b Stryd Rhydychen

Aberpennar

CF45 4FD

Cais i ymestyn amseroedd gwerthu alcohol.

Yr oriau ar hyn o bryd:

08:00-19:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a 10:00-16:00 ar ddydd Sul

 

Yr oriau arfaethedig yw:

Dydd Llun i ddydd Sul 07:00 tan 23:00

 

Bydd yr oriau agor newydd arfaethedig rhwng 06:00 a 23:00. 

 11 Mawrth 2024

Felinfoel Brewery Co Ltd

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

 One Stop

(Tafarn The Mountain Ash Inn gynt), 24 Stryd y Fasnach, Aberpennar

 Cais yw hwn i ddiwygio cynllun ac amodau ac ymestyn yr amseroedd gwerthu alcohol.

Yr amseroedd presennol yw:

 

Dydd Llun:      10:00 tan 24:00

Dydd Mawrth:  10:00 tan 24:00

Dydd Mercher: 10:00 tan 00:00

Dydd Iau:         10:00 tan 00:00

Dydd Gwener:  10:00 tan 1:00

Dydd Sadwrn:  10:00 tan 1:00

Dydd Sul:         12:00 tan 22:30

 

Yr amseroedd arfaethedig yw:

Dydd Llun i ddydd Sul 06:00 tan 23:00
 19 Mawrth 2024

Genai Margaret Miles

Cymeradwyo trwydded eiddo

Anthony Charles

36 Stryd y Fasnach

Aberdâr 

CF44 7RW

Gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oriau agor

 

Dydd Llun: 09:00 tan 17:30

Dydd Mawrth:09:00 tan 18:00

Dydd Mercher: 09:00 tan 18:30

Dydd Iau: 09:00 tan 21:00

Dydd Gwener: 09:00 tan 19:30

Dydd Sadwrn: 09:00 tan 14:00

26/03/24
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Trwydded Mangre/Safle Dan Gyfyngiad Amser 

Gŵyl Aberdâr

Parc Aberdâr

Ffordd Hirwaun

Aberdâr 

CF44 8LU

Darpariaeth ar gyfer gweithgareddau trwyddedadwy fel cerddoriaeth wedi’i recordio, cerddoriaeth fyw, ffilmiau a dramâu rhwng 11:00 a 20:00 ar 25 a 26 Mai 2024. 23 Mawrth 2024
Christopher Sheppard Rhoi trwydded safle â therfyn amser ar gyfer 1/6/24

Gŵyl Llanharan

Clwb Rygbi Llanharan

Heol Pen-y-bont

Llanharan

Pont-y-clun

CF72 9RD

 Cerddoriaeth fyw: 13:00 tan 21:00

Cerddoriaeth wedi'i recordio: 12:00 tan 21:30

Gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle: 12:00 tan 21:30

Oriau agor: 12:00 tan 21:30

29/03/24

Marcus Tooze Trwydded Mangre 

Tasha’s Ltd

16-18 y Stryd Fawr

Y Gilfach Goch

Y Porth

CF39 8SP

 Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle ac oriau agor

 

Dydd Llun:               07:00 tan 20:00

Dydd Mawrth:           07:00 tan 20:00

Dydd Mercher:         07:00 tan 20:00

Dydd Iau:                07:00 tan 20:00

Dydd Gwener:         07:00 tan 20:00

Dydd Sadwrn:         08:00 tan 20:00

Dydd Sul      :          08:00 tan 20:00

 03/04/24
Gŵyl Gelfyddydau Cwm Rhondda Rhoi trwydded safle â therfyn amser ar gyfer 28 a 29 Mehefin 2024

Cae Ystradfechan

Treorci

CF42 6HN

Dramâu: 17:00 i 21:00 ar 28/06/24

Dramâu: 11:00 i 20:00 ar 29/06/24

Ffilmiau: 21:00 i 00:00 ar 28/06/24

Cerddoriaeth Fyw: 17:00 i 22:00 ar 28/06/24

Cerddoriaeth Fyw: 12:00 i 22:00 ar 29/06/24

Cerddoriaeth wedi’i recordio: 17:00 i 00:00 ar 28/06/24

Cerddoriaeth wedi’i recordio: 12:00 i 22:00 ar 29/06/24

Perfformiad Dawns:17:00 i 22:00 ar 28/06/24

Perfformiad Dawns: 12:00 i 22:00 ar 29/06/24

Gwerthu alcohol ar y safle: 17:00 i 00:00 ar 28/06/24

Gwerthu alcohol ar y safle: 12:00 i 22:00 ar 29/06/24

Oriau agor: 17:00 to 00:00 on 28/06/24

Oriau agor: 12:00 to 22:00 on 29/06/24

 09/04/24
Claire Williams Cymeradwyo Trwydded Eiddo

High Corner Convenience Store

Y Sgwâr

Llanharan

Pont-y-clun

CF72 9NR

 Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle ac Oriau Agor

 

Dydd Llun:               06:30 - 21:00

Dydd Mawrth:           06:30 - 21:00

Dydd Mercher:          06:30 - 21:00

Dydd Iau:                  06:30 - 21:00

Dydd Gwener:          06:30 - 21:00

Dydd Sadwrn:           06:30 - 21:00

Dydd Sul:                 06:30 - 21:00

 23/04/24
Clwb Pêl-droed Lles Cwm

Tystysgrif Safle Clwb (CPC)

Clwb Pêl-droed Lles Cwm

Parc Bryn Hyfryd

Heol Tynant

Beddau

Pontypridd

CF38 2DA

 Achlysur Chwaraeon Dan Do, dydd Llun i ddydd Sul 17:00–23:00

Cerddoriaeth fyw, dydd Gwener i ddydd Sul 17:00–21:00

Cerddoriaeth wedi'i recordio

Dydd Llun i ddydd Gwener 14:00–21:30

Dydd Sadwrn a dydd Sul 09:00–21:30

Cyflenwi Alcohol

Dydd Llun i ddydd Gwener 14:00–22:30

Dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00–22:30

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Gwener 14:00–23:00

Dydd Sadwrn a dydd Sul 09:00–23:00

 24/04/24
Plan JD

Cyflwyno trwydded eiddo

Plan Burrito Treforest

18 Stryd y Parc

Trefforest

Pontypridd

CF37 1SN

 Gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi arno, ac oriau agor

 

Ddydd Llun:  12:00 tan 23:00

Dydd Mawrth: 12:00 tan 23:00

Dydd Mercher: 12:00 tan 23:30

Dydd Iau: 12:00 tan 23:00

Dydd Gwener: 12:00 tan 23:30

Dydd Sadwrn: 12:00 tan 23:00

Dydd Sul: 12:00 tan 23:00

02/05/24

*Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno