Skip to main content

Cerbydau sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn

Cerbydau Dynodedig Penodol i ac at ddibenion, pwrpasau, ac amcanion Adran 165 Deddf Cydraddoldeb 2010

Yn dilyn newidiadau, gwelliannau, a diwygiadau i Adrannau 165 a 167 Deddf Cydraddoldeb 2010, ac arweiniad, canllawiau, a chyfarwyddyd a ddarperir ac a gyflenwir yn ddiweddar gan yr Adran Drafnidiaeth, mae'n ofynnol ac angenrheidiol i'r Awdurdod Trwyddedu baratoi a chyhoeddi rhestr ddynodedig, penodedig, a phenodol o dacsis a cherbydau llogi a hurio preifat sy'n hygyrch, hwylus, cyfleus, a hawdd mynd atynt i gadeiriau olwyn.

Mae'r cerbydau a nodwyd, a nodir, ac a fanylir isod wedi cael eu cynnwys ar restr yr Awdurdod Trwyddedu o gerbydau dynodedig penodol i ac at ddibenion, pwrpasau, ac amcanion Deddf Cydraddoldeb 2010.

Enw'r Cwmni

Rhif ffôn

Rhif Cofrestru

HC/PH

Cerbyd dan gontract ysgol

Ar gael i'w hurio gan y cyhoedd

Hygyrch i gadair olwyn

Bluebirds Travel

07718 080122

PH 111

LC17 GJK

 

Nac ydy

 

Ydy

Ramp

Darryl’s Taxis and Minibuses

 

Mr Darryl Price

01443 430088

HC 164

YJ16 BGY

 

Nac ydy

Ydy

Lifft cefn

Fieldston Ltd

07971 913359

PH 013

LM64 JYA

 

 

Ydy

Nac ydy

Lifft cefn

Fieldston Ltd

07971 913359

PH 049

YP64 OEA

 

Ydy

Nac ydy

Lifft cefn

J&O Travel Ltd

01443 685544

PH 003

SF18 BWY

 

Ydy

Ydy

Ramp

J&O Travel Ltd

01443 685544

HC 010

SF67 HVN

 

Ydy

Nac ydy

Ramp

Laser Mini Coach & Mini Travel

01443 431133

HC 088

OU18 CHV

Ydy

Ydy

Lifft cefn

Laser Mini Coach & Mini Travel

01443 431133

PH 115

CV62 JFF

Ydy

Ydy

Lifft cefn

Laser Mini Coach & Mini Travel

01443 431133

PH 105

HX70 BOH

Ydy

Ydy

Lifft cefn

Laser Mini Coach & Mini Travel

01443 431133

PH 035

HX70 BOJ

Ydy

Ydy

Lifft cefn

Laser Mini Coach & Mini Travel

01443 431133

PH 039

LF61 YHN

Ydy

Nac ydy

Lifft cefn

Laser Mini Coach & Mini Travel

01443 431133

PH 037

MX65 ADO

Ydy

Ydy

Lifft cefn

Laser Mini Coach & Mini Travel

01443 431133

HC 090

SF20 OWJ

Ydy

Ydy

Ramp

Laser Mini Coach & Mini Travel

01443 431133

PH 086

WG72 NVV

Ydy

Ydy

Lifft cefn

Laser Mini Coach & Mini Travel

01443 431133

PH 087

WG72 NVW

 

Ydy

Ydy

Lifft cefn

My Green Cab Ltd

 

Mr Marcus Evans-Day

01443 229927

HC 236

CV18 YHB

 

Ydy

Ydy

(Yn ystod y dydd yn unig, rhwng 10am a 1pm)

Ramp

Pandy Taxis

 

Mr Kenneth Smart

01443 439998

PH 034

MW65 PFZ

 

Ydy

Nac ydy

Lifft cefn

Pandy Taxis

 

Mr Kenneth Smart

01443 439998

PH 141

NA14 FWS

 

Ydy

Nac ydy

Ramp

Picton Mini Bus & Taxi

07871 361773

HC 378

LJ19 GGV

 

Nac ydy

Ydy

Ramp

Picton Mini Bus & Taxi

07871 361773

HC 012

VO18 SPU

 

Nac ydy

Ydy

Ramp

Techxi Ltd

01443 307030

HC 278

NX18 UHY

 

Ydy

Ydy

Ramp

Thomas of Rhondda

01443 681995

PH 020

YJ18 NKP

 

Ydy

Ydy

(Yn ystod y dydd yn unig, rhwng 10am a 2pm)

Lifft cefn

Thomas of Rhondda

01443 681995

PH 203

FD67 KKS

Ydy

Ydy

(Yn ystod y dydd yn unig, rhwng 10am a 2pm)

Lifft cefn