Cerbydau Dynodedig Penodol i ac at ddibenion, pwrpasau, ac amcanion Adran 165 Deddf Cydraddoldeb 2010

Yn dilyn newidiadau, gwelliannau, a diwygiadau i Adrannau 165 a 167 Deddf Cydraddoldeb 2010, ac arweiniad, canllawiau, a chyfarwyddyd a ddarperir ac a gyflenwir yn ddiweddar gan yr Adran Drafnidiaeth, mae'n ofynnol ac angenrheidiol i'r Awdurdod Trwyddedu baratoi a chyhoeddi rhestr ddynodedig, penodedig, a phenodol o dacsis a cherbydau llogi a hurio preifat sy'n hygyrch, hwylus, cyfleus, a hawdd mynd atynt i gadeiriau olwyn.

Mae'r cerbydau a nodwyd, a nodir, ac a fanylir isod wedi cael eu cynnwys ar restr yr Awdurdod Trwyddedu o gerbydau dynodedig penodol i ac at ddibenion, pwrpasau, ac amcanion Deddf Cydraddoldeb 2010.

Rhif Trwydded

Gwneuthuriad, Brand, neu   Fodel

Gweithredydd

 

 

 Ardal

PH719

Ford Transit   

Laser Mini Coach & Mini Travel   Cyf

Tonypandy Rhondda

PH 049

Ford Transit 

Fieldstons  Cyf

RCT

PH 582

Renault Master

Bluebirds Travel Cyf

Treorchy Rhondda

PH 580

Renault Master

Mr Kenneth Smart

Tonypandy Rhondda

PH 503

Ford Transit 

Laser Mini Coach & Mini Travel   Cyf

Rhondda

PH 586

Volkswagon Crafter  

A&B Coach Travel Cyf

Caerdydd

PH 224

Volkswagon Crafter

A&B Coach Travel Cyf

 Caerdydd

PH 192

Volkswagon Crafter

A&B Coach Travel Cyf

Caerdydd

PH 208

Volkswagon Crafter

A&B Coach Travel Cyf

Caerdydd

PH 034

Ford Transit

A&B Coach Travel Cyf

Caerdydd

PH 039

Fiat Ducato

A&B Coach Travel Cyf

Caerdydd

PH 259

Ford Transit

Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf

Rhondda Tonypandy

PH 039

Fiat Ducato

A&B Coach Travel Cyf

Caerdydd 

PH 013

Peugeot Boxer

Fieldston Cyf

 

HC 013

Peugeot Horizon

AG Taxis

Tonyrefail Rhondda

HC 018

Fiat Doblo

Paul Smith

Peugeot Expert E7

HC 059

Fiat Doblo

Mark Ware

Mountain Ash

HC 275

Fiat Doblo Dynamic

Mrs Karen Mcmail

Aberdare Cynon

HC 247

Peugeot Eurobus

Mr Michael Welch

Treherbert Rhondda

HC 261

Fiat Doblo

AG Taxis

Tonyrefail Rhondda

HC141

Peugeot Expert E7

Mr Steven Pritchard

Aberdare Cynon

HC 214

Peugeot Premier

Mr Anthony H Greedy

Tonyrefail Rhondda

HC 217

Peugeot Expert E7

Mr Sheldon Darch

Pentre Rhondda

HC 219

Peugeot Boxer

Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf

Tonypandy Rhondda

HC 154

Peugeot Partner

Mr Robert Driscoll

Church Village Taf

HC 149

Fiat Scudo

Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf

Tonypandy Rhondda

HC 080

Peugeot Partner

Mr Robert Driscoll

Church Village Taf

HC 129

Peugeot Premier

Mr Steven Pritchard 

Aberdare Cynon