Skip to main content

Cerbydau sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn

Cerbydau Dynodedig Penodol i ac at ddibenion, pwrpasau, ac amcanion Adran 165 Deddf Cydraddoldeb 2010

Yn dilyn newidiadau, gwelliannau, a diwygiadau i Adrannau 165 a 167 Deddf Cydraddoldeb 2010, ac arweiniad, canllawiau, a chyfarwyddyd a ddarperir ac a gyflenwir yn ddiweddar gan yr Adran Drafnidiaeth, mae'n ofynnol ac angenrheidiol i'r Awdurdod Trwyddedu baratoi a chyhoeddi rhestr ddynodedig, penodedig, a phenodol o dacsis a cherbydau llogi a hurio preifat sy'n hygyrch, hwylus, cyfleus, a hawdd mynd atynt i gadeiriau olwyn.

Mae'r cerbydau a nodwyd, a nodir, ac a fanylir isod wedi cael eu cynnwys ar restr yr Awdurdod Trwyddedu o gerbydau dynodedig penodol i ac at ddibenion, pwrpasau, ac amcanion Deddf Cydraddoldeb 2010.

Rhif Trwydded

Gwneuthuriad, Brand, neu   Fodel

Gweithredydd

 

 

 Ardal

PH013

Peugeot Boxer

Fieldston Cyf

Cwm Rhondda

PH 049

Ford Transit 

Fieldston Cyf

Cwm Rhondda

PH 111

Fiat Dablo

Bluebirds Travel Cyf

Treorci

PH 035

Peugeot Boxer

Laser Mini Coach & Mini Travel   Cyf

Cwm Rhondda

PH 037

Peugeot Boxer Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf Cwm Rhondda

PH 039

Fiat Ducato

Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf

Cwm Rhondda

PH 115

Peugeot Boxer

Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf

Cwm Rhondda

PH 105

Peugeot Boxer

Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf

Cwm Rhondda

HC 090

Ford Custom MPV

Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf

Cwm Rhondda

HC 088

Renault Master 

Laser Mini Cach & Mini Travel Cyf

Cwm Rhondda

HC 164

Renault Traffic Mr Darryl Price

Cwm Rhondda

 

HC 236 Renault Traffic Mr Marcus Matthew Evans-Day Pont-y-clun
PH 034 Ford Transit Kenneth Smart  Tonypandy

HC129

Peugeot Premier 

Mr Steven Pritchard

Aberdar

HC 378

Volkswagon Caddy

Picton Mini Bus & Taxi

Cwm Rhondda

HC 278 Renault Traffic Techxi Cyf Abercynon
PH 043 Vauxhall Vivaro X Arrow Travel Cyf Tonyrefail
PH 086 Mercedes Sprinter  Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf Cwm Rhondda
PH 087 Mercedes Sprinter  Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf Cwm Rhondda
HC 010 Ford Indepenance  J & O Travel Cyf Cwm Rhondda
PH 020 Mercedes Sprinter  Thomas Of Rhondda Cwm Rhondda