Amodoldeb treth ar gyfer gyrwyr tacsis, gweithredwyr hurio preifat a gwerthwyr metel sgrap

Gwybodaeth, cyngor a ffurflenni cais am drwyddedau tacsis.
Gwybodaeth am gerbydau Hackney yn Rhondda Cynon Taf. Tabl prisiau arfaethedig 2022
Lleoliadau tacsis yn Rhondda Cynon Taf.
Trwydded a ffioedd llogi preifat.
Rhaid i   Gerbydau Hurio Preifat gael trwydded gan yr Awdurdod Trwyddedu, a rhaid iddyn   nhw arddangos plât glas ar gefn y cerbyd, plât mewnol llai, a sticer siâp   triongl glas ar bob drws blaen bob amser; bydd pob un o'r rhain yn dangos   rhif plât y cerbyd.
Cerbydau Dynodedig Penodol i ac at ddibenion, pwrpasau, ac amcanion Adran 165 Deddf Cydraddoldeb 2010
Canllawiau i'r fasnach ddiogelu'r cyhoedd