Skip to main content

Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor (2022 canlyniad)

58
Welsh Labour / Llafur Cymru
8
Plaid Cymru - The Party of Wales
6
Independent / Annibynnol
2
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
1
Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol
Election Map
Wards
  Ward / Ward Plaid / Party Wedi’i ethol / Elected
1 Aberaman / Aberaman Welsh Labour / Llafur Cymru Julie Cook
Welsh Labour / Llafur Cymru Sheryl Evans
Welsh Labour / Llafur Cymru Tina Williams
2 Abercynon / Abercynon Welsh Labour / Llafur Cymru Marcia Rees-Jones
Welsh Labour / Llafur Cymru Rhys Lewis
3 Dwyrain Aberdâr / Aberdare East Welsh Labour / Llafur Cymru Steve Bradwick
Welsh Labour / Llafur Cymru Victoria Dunn
4 Beddau a Thyn-Y-Nant / Beddau and Tyn-y-nant Welsh Labour / Llafur Cymru Julie Barton
Welsh Labour / Llafur Cymru Ricky Yeo
5 Pentre'r Eglwys / Church Village Welsh Labour / Llafur Cymru Gaynor Lesley Warren
Welsh Labour / Llafur Cymru Graham Stacey
6 Cilfynydd / Cilfynydd Plaid Cymru - The Party of Wales Hywel Gronow
7 Cwm Clydach / Cwm Clydach Welsh Labour / Llafur Cymru Mark Alan Norris
8 Cwm-bach / Cwmbach Welsh Labour / Llafur Cymru Jeffrey Alan Elliott
Welsh Labour / Llafur Cymru Mustapha Maohoub
9 Cymer / Cymer Welsh Labour / Llafur Cymru Gareth Caple
Welsh Labour / Llafur Cymru Ryan Evans
10 Gilfach-goch / Gilfach-Goch Welsh Labour / Llafur Cymru Aurfron Roberts
11 Glyn-Coch / Glyn-Coch Welsh Labour / Llafur Cymru Doug Williams
12 Brynna a Llanharan / Brynna and Llanharan Independent / Annibynnol David Evans
Welsh Labour / Llafur Cymru Geraint Hopkins
Welsh Labour / Llafur Cymru Janine Turner
13 Llantrisant a Thonysguboriau / Llantrisant and Talbot Green Welsh Labour / Llafur Cymru Glynne Holmes
Welsh Labour / Llafur Cymru Sarah Jane Davies
14 Llanilltud Faerdref / Llantwit Fardre Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru Karl Johnson
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru Sam Trask
15 Llwynypia / Llwyn-y-pia Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol Wendy Lewis
16 Aberpennar / Mountain Ash Welsh Labour / Llafur Cymru Andrew Morgan
Welsh Labour / Llafur Cymru Wendy Elizabeth Treeby
17 Pen-y-graig / Pen-y-graig Welsh Labour / Llafur Cymru Craig Middle
Welsh Labour / Llafur Cymru Lisa Ellis
18 Pen-y-waun / Pen-y-waun Welsh Labour / Llafur Cymru Louisa Addiscott
19 Penrhiw-ceibr / Penrhiw-ceibr Welsh Labour / Llafur Cymru Adam Fox
Welsh Labour / Llafur Cymru Ross Williams
20 Tref Pontypridd / Pontypridd Town Plaid Cymru - The Party of Wales Dawn Susan Wood
21 Porth / Porth Welsh Labour / Llafur Cymru Ros Davis
Welsh Labour / Llafur Cymru Sarah Hickman
22 Ffynnon Taf / Taff's Well Welsh Labour / Llafur Cymru Jill Bonetto
Wards
  Ward / Ward Plaid / Party Wedi’i ethol / Elected
23 Tonypandy / Tonypandy Welsh Labour / Llafur Cymru Gareth Wyn Hughes
24 Dwyrain Tonyrefail / Tonyrefail East Welsh Labour / Llafur Cymru Dan Owen-Jones
Plaid Cymru - The Party of Wales Danny Grehan
25 Gorllewin Tonyrefail / Tonyrefail West Welsh Labour / Llafur Cymru Dawn Parkin
Welsh Labour / Llafur Cymru Karen Webb
26 Trallwng / Trallwng Independent / Annibynnol Mike Powell
27 Treorci / Treorchy Welsh Labour / Llafur Cymru Bob Harris
Plaid Cymru - The Party of Wales Sera Evans
28 Tylorstown Ac Ynys-hir / Tylorstown and Ynyshir Welsh Labour / Llafur Cymru Julie Edwards
Welsh Labour / Llafur Cymru Rob Bevan
29 Ynys-y-bwl / Ynysybwl Plaid Cymru - The Party of Wales Amanda Jane Ellis
Plaid Cymru - The Party of Wales Tony Burnell
30 Y Graig a Gorllewin Pontypridd / Graig and Pontypridd West Welsh Labour / Llafur Cymru Jayne Brencher
Welsh Labour / Llafur Cymru Tina Leyshon
31 Trealaw / Trealaw Welsh Labour / Llafur Cymru Wyn Hughes
32 Ystrad / Ystrad Welsh Labour / Llafur Cymru Emma Louise Dunning
Welsh Labour / Llafur Cymru Geraint Owen Jones
33 Llanhari / Llanharry Welsh Labour / Llafur Cymru Barry Stephens
34 Ton-teg / Ton-teg Welsh Labour / Llafur Cymru Cai Preedy
35 Rhydfelen Uchaf a Glyn-taf / Upper Rhydfelen and Glyn-taf Welsh Labour / Llafur Cymru Loretta Ann Tomkinson
36 Y Ddraenen-Wen a Rhydfelen Isaf / Hawthorn and Lower Rhydfelen Independent / Annibynnol Cathy Lisles
37 Canol Rhydfelen / Rhydfelen Central Welsh Labour / Llafur Cymru Maureen Webber
38 Pentre / Pentre Welsh Labour / Llafur Cymru Georgina Elizabeth Williams
Welsh Labour / Llafur Cymru Norman Howell Morgan
39 Dwyrain Pont-y-clun / Pontyclun East Independent / Annibynnol Paul Binning
40 Gorllewin Aberdâr a Llwydcoed / Aberdare West and Llwydcoed Welsh Labour / Llafur Cymru Ann Crimmings
Welsh Labour / Llafur Cymru Gareth Jones
Welsh Labour / Llafur Cymru Sharon Rees
41 Treherbert / Treherbert Welsh Labour / Llafur Cymru Scott Emanuel
Independent / Annibynnol Will Jones
42 Glynrhedynog a'r Maerdy / Ferndale and Maerdy Welsh Labour / Llafur Cymru Jayne Smith
Welsh Labour / Llafur Cymru Susan Morgans
43 Hirwaun, Penderyn a'r Rhigos / Hirwaun, Penderyn and Rhigos Plaid Cymru - The Party of Wales Adam Owain Rogers
Plaid Cymru - The Party of Wales Karen Morgan
44 Canol Pont-y-clun / Pontyclun Central Welsh Labour / Llafur Cymru Martin Douglas Ashford
45 Gorllewin Pont-y-clun / Pontyclun West Independent / Annibynnol Wayne Owen
46 Trefforest / Treforest Welsh Labour / Llafur Cymru Steve Powderhill