Skip to main content

Aelodau o'r Cabinet

Arweinydd & Dirprwy Arweinydd

Y Cynghorydd MORGAN Andrew

Y Cynghorydd MORGAN Andrew

Date
Arweinydd a Aelod o'r Cabinet ar faterion Isadeiledd a Buddsoddi
Y Cynghorydd WEBBER Maureen

Y Cynghorydd WEBBER Maureen

Date
Dirprwy Arweinydd / Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor

Aelodau o’r Cabinet

Y Cynghorydd HARRIS Bob

Y Cynghorydd HARRIS Bob

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Iechyd y Cyhoedd a Chymunedau
Y Cynghorydd CAPLE Gareth

Y Cynghorydd CAPLE Gareth

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Y Cynghorydd CRIMMINGS Ann

Y Cynghorydd CRIMMINGS Ann

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden
Y Cynghorydd LEWIS Rhys

Y Cynghorydd LEWIS Rhys

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg, Cyfranogiad Pobl Ifainc a'r Gymraeg
Y Cynghorydd LEYSHON Christina

Y Cynghorydd LEYSHON Christina

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Hinsawdd a Gwasanaethau Corfforaethol
Y Cynghorydd NORRIS Mark A

Y Cynghorydd NORRIS Mark A

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Ffyniant a Datblygu

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am baratoi polisïau yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n gyfrifol am wneud nifer o'r penderfyniadau mawr hynny ar sut mae'r Cyngor yn gwasanaethu'i drigolion.                   

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf gabinet – yn debyg i Lywodraeth San Steffan yn Llundain, a Llywodraeth Cymru yn y Senedd, ym Mae Caerdydd. Mae'r Cabinet yn cynnwys Aelodau Gweithredol sydd â chyfrifoldeb arbennig am wasanaethau'r Cyngor yn lleol.

Cysylltu â'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd

  • Oriau swyddfa: 01443 424199

I gael gwybod sut i gysylltu â nhw y tu allan i oriau swyddfa, ewch i:

Cysylltu ag Aelodau eraill o'r Cabinet

  • Oriau swyddfa: 01443 424065

Tu allan i oriau swyddfa: Ewch i dudalennau'r Aelodau o'r Cabinet

Cysylltu â Swyddfa'r Cabinet

I gysylltu â Swyddfa'r Cabinet, defnyddiwch un o'r dulliau canlynol:

Swyddfa'r Cabinet

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

2 Llys Cadwyn, 4ydd Llawr

Stryd y Taf

Pontypridd

CF37 4TH

Ffôn: 01443 424065

Ffacs: 01443 424004

Aelodau perthnasol o staff y Cyngor

  • Paul Mee: Prif Weithredwr
  • Christian Hanagan: Cyfarwyddwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Democrataidd a Chyfathrebu
  • Emma Wilkins: Swyddog Busnes y Cabinet (yn darparu cymorth ysgrifenyddiaeth yng nghyfarfodydd y Cabinet)