Mae'r Cabinet yn gyfrifol am baratoi polisïau yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n gyfrifol am wneud nifer o'r penderfyniadau mawr hynny ar sut mae'r Cyngor yn gwasanaethu'i drigolion.

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Cabinet

Y Cynghorydd Maureen Webber

Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor

Y Cynghorydd Robert Bevan

Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu, a Thai

Y Cynghorydd Geraint Hopkins

Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a Phlant

Y Cynghorydd Ann Crimmings

Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden

Y Cynghorydd Joy Rosser

Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes

Y Cynghorydd Mark Norris

Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol

Y Cynghorydd Christina Leyshon

Dirprwy Aelod o'r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc

Y Cynghorydd Rhys Lewis

Dirprwy Aelod o'r Cabinet ar faterion Ffyniant a Llesiant                                  

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf gabinet – yn debyg i Lywodraeth San Steffan yn Llundain, a Llywodraeth Cymru yn y Senedd, ym Mae Caerdydd. Mae'r Cabinet yn cynnwys Aelodau Gweithredol sydd â chyfrifoldeb arbennig am wasanaethau'r Cyngor yn lleol.

Cysylltu â'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd

  • Oriau swyddfa: 01443 424199

I gael gwybod sut i gysylltu â nhw y tu allan i oriau swyddfa, ewch i:

Cysylltu ag Aelodau eraill o'r Cabinet

Cysylltu â Swyddfa'r Cabinet

I gysylltu â Swyddfa'r Cabinet, defnyddiwch un o'r dulliau canlynol:

Swyddfa'r Cabinet

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Y Pafiliynau
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn: 01443 424065
Ffacs: 01443 424004

Aelodau perthnasol o staff y Cyngor

  • Chris Bradshaw: Prif Weithredwr
  • Christian Hanagan: Cyfarwyddwr Gwasanaeth y Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus – Ysgrifennydd i'r Cabinet
  • Emma Wilkins: Swyddog Busnes y Cabinet (yn darparu cymorth ysgrifenyddiaeth yng nghyfarfodydd y Cabinet)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.