Arweinydd & Dirprwy Arweinydd

Y Cynghorydd MORGAN Andrew

Y Cynghorydd MORGAN Andrew

Date
Arweinydd y Cyngor
Y Cynghorydd WEBBER Maureen

Y Cynghorydd WEBBER Maureen

Date
Dirprwy Arweinydd / Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor

Aelodau o’r Cabinet

Dim canlyniadau yn bodloni eich meini prawf chwilio.

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am baratoi polisïau yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n gyfrifol am wneud nifer o'r penderfyniadau mawr hynny ar sut mae'r Cyngor yn gwasanaethu'i drigolion.                   

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf gabinet – yn debyg i Lywodraeth San Steffan yn Llundain, a Llywodraeth Cymru yn y Senedd, ym Mae Caerdydd. Mae'r Cabinet yn cynnwys Aelodau Gweithredol sydd â chyfrifoldeb arbennig am wasanaethau'r Cyngor yn lleol.

Cysylltu â'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd

  • Oriau swyddfa: 01443 424199

I gael gwybod sut i gysylltu â nhw y tu allan i oriau swyddfa, ewch i:

Cysylltu ag Aelodau eraill o'r Cabinet

Cysylltu â Swyddfa'r Cabinet

I gysylltu â Swyddfa'r Cabinet, defnyddiwch un o'r dulliau canlynol:

Swyddfa'r Cabinet

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Y Pafiliynau
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn: 01443 424065

Ffacs: 01443 424004

Aelodau perthnasol o staff y Cyngor

  • Chris Bradshaw: Prif Weithredwr

  • Christian Hanagan: Cyfarwyddwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Democrataidd a Chyfathrebu

  • Emma Wilkins: Swyddog Busnes y Cabinet (yn darparu cymorth ysgrifenyddiaeth yng nghyfarfodydd y Cabinet)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.