Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Pwyllgor Materion Adnoddau a Chyflawni'r Cyngor yn ymdrin ag unrhyw faterion o natur ariannol neu sy'n ymwneud â rheoli cyflawni, gyda ffocws penodol ar Gynlluniau / Prosiectau Cyfalaf y Cyngor; Strategaeth  y Gyllideb Refeniw Flynyddol; Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella a'r cynnydd sy'n cael ei wneud gan yr holl wasanaethau sy'n cael eu darparu gan y Cyngor.

Aelod o Bwyllgor(au)