O ganlyniad i'r ansicrwydd parhaus sydd wedi'i achosi yn sgil y Coronafeirws, mae'r Cyngor wedi penderfynu gohirio holl gyfarfodydd y Cyngor hyd y gellir rhagweld.
Bydd unrhyw benderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo swyddogion ac Aelodau, fel sydd wedi'i nodi yng Nghyfansoddiad y Cyngor. Mae modd gweld y Cynllun Penderfyniadau Dirprwyedig yma.
Bydd y Cyngor yn parhau i sicrhau bod trigolion yn derbyn y newyddion diweddaraf mewn perthynas ag ymateb y Cyngor i'r Coronafeirws bob dydd ar ei wefan

Pwyllgorau

Dewiswch bwyllgor i weld y cyfarfodydd a’r dogfennau cysylltiedig.

Sorry, there are no committees

Cyfarfodydd nesafFfrwd RSS

Dewiswch bwyllgor i weld ei ddisgrifiad a gwybodaeth am y cyfarfodydd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.