Nodwch:Ym mis Mawrth 2020, penderfynwyd gohirio holl gyfarfodydd y Cyngor dros dro oherwydd yr ansicrwydd parhaus a achoswyd gan bandemig Coronafeirws. Ers hynny mae'r Cyngor wedi adolygu ei benderfyniad a bydd yn ailafael mewn nifer o bwyllgorau'n raddol.

O ganlyniad i hyn, mae nifer o gyfarfodydd eisoes wedi'u cynnal, ac mae trefniadau ar y gweill i gynnal rhagor o gyfarfodydd Pwyllgor yn y dyfodol agos. Mae modd cael rhagor o wybodaeth am gyfarfodydd rhithwir yma. Bydd y Cyngor yn parhau i sicrhau bod preswylwyr yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ymateb y Cyngor i'r Coronafeirws, a hynny'n ddyddiol, trwy ei dudalennau gwe i breswylwyr

Pwyllgorau

Dewiswch bwyllgor i weld y cyfarfodydd a’r dogfennau cysylltiedig.

Cyfarfodydd nesafFfrwd RSS

Dewiswch bwyllgor i weld ei ddisgrifiad a gwybodaeth am y cyfarfodydd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.