Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Grŵp Llywio'r Cabinet wedi'i sefydlu i sicrhau dull gweithredu cyson ledled yr Awdurdod o ran materion newid yn yr hinsawdd, ac i sicrhau y bydd y Cyngor yn dod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030. Bydd aelodau'r grŵp yn gosod cyfeiriad strategol a byddan nhw'n ystyried unrhyw bolisïau lleol ynghylch newid yn yr hinsawdd a materion cysylltiedig.

Aelod o Bwyllgor(au)