Disgrifiad o’r pwyllgor

Fe fydd y Pwyllgor Materion Rheoli Datblygu yn cwrdd yn rheolaidd i benderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio ac i drafod materion sy'n ymwneud â chadw coed, gwrychoedd, a gorfodi materion cynllunio.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol

Aelod o Bwyllgor(au)