Disgrifiad o’r pwyllgor

 Mae Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant yn gweithredu yn Bwyllgor Materion Troseddau ac Anhrefn y Cyngor (o dan Adrannau 19 ac 20 Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006.

 Caiff Aelodau nad ydyn nhw'n aelodau o'r pwyllgor  ac aelodau o'r cyhoedd gyfrannu yn y cyfarfod ar faterion y cyfarfod er bydd y cais yn ôl doethineb y Cadeirydd. Gofynnwn i chi roi gwybod i Wasanaethau Democrataidd trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt, gan gynnwys rhoi gwybod a fyddwch chi'n siarad Cymraeg neu Saesneg.

Aelod o Bwyllgor(au)