Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae cyfarfodydd Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu yn cynnwys Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Pwyllgorau Craffu'r Cyngor a Chadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cwm Taf.

Nod y grŵp yw cefnogi a chryfhau swyddogaethau Craffu'r Cyngor trwy nodi arfer gorau, sicrhau bod yr holl bwyllgorau craffu yn cydweithio i gyflawni gwerth ychwanegol a gweithredu unrhyw newidiadau i arferion craffu.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Aelod o Bwyllgor(au)