Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Safonau yn gyfrifol am hyrwyddo a chynnal y safonau gorau o ymddygad gan Gynghorwyr y Fwrdeistref Sirol, Cynghorwyr Cymuned, Aelodau Cyfetholedig, cynrychiolwyr Eglwysi, a Rhiant-lywodraethwyr.

 Caiff Aelodau nad ydyn nhw'n aelodau o'r pwyllgor  ac aelodau o'r cyhoedd gyfrannu yn y cyfarfod ar faterion y cyfarfod er bydd y cais yn ôl doethineb y Cadeirydd. Gofynnwn i chi roi gwybod i Wasanaethau Democrataidd trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt, gan gynnwys rhoi gwybod a fyddwch chi'n siarad Cymraeg neu Saesneg.

Aelod o Bwyllgor(au)