Pwllgor Archwilio (2 Tachwedd 2020)

Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc (4 Tachwedd 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (5 Tachwedd 2020)

Cyngor (11 Tachwedd 2020)

Grŵp Llywio'r Cabinet ar Faterion yr Hinsawdd (16 Tachwedd 2020)

Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad (16 Tachwedd 2020)

Cabinet (17 Tachwedd 2020)

Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc (18 Tachwedd 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (19 Tachwedd 2020)

Cyngor (25th Tachwedd 2020)

Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd (30 Tachwedd 2020)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.