Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (1st Hydref 2020)

Cyfarfod y Cabinet (13th Hydref 2020)

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu (14 Hydref 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (15th Hydref 2020)

Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad (19th Hydref 2020)

Cyngor llawn (21 Hydref 2020)

Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc (22 Hydref 2020)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.