Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
06-05-1999
Image of: Y Cynghorydd LEYSHON ChristinaGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Christina Leyshon sy’n aelod dros ward Rhondda.
Plaid wleidyddol:
Labour
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet
Aelod o'r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.