Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
06-05-1999
Image of: Y Cynghorydd LEYSHON ChristinaGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Christina Leyshon sy’n aelod dros ward Rhondda.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet

Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant