Disgrifiad o’r pwyllgor

Y Cyngor yw'r prif gyfrwng dadlau ar faterion sy'n ymwneud â pholisïau sylweddol, sydd o bwys ac arwyddocâd i'r Cyngor a thrigolion Rhondda Cynon Taf.  Yng nghyfarfodydd y CYngor, fe fydd Aelodau Etholedig (Cynghorwyr) yn penderfynu fframwaith polisi gyffredinol y Cyngor, yn pennu cyllideb bob blwyddyn, ac yn penodi'r amryw Bwyllgorau a Phaneli.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol