Penderfyniadau Dirprwyedig a gymerwyd yn y Flwyddyn Ddinesig, 2010 tan 2011 (Saesneg yn unig)

Dim canlyniadau yn bodloni eich meini prawf chwilio.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.