Penderfyniadau Dirprwyedig a gymerwyd yn y Flwyddyn Ddinesig, 2012 tan 2013 (Saesneg yn unig)

Dim canlyniadau yn bodloni eich meini prawf chwilio.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.