Penderfyniadau Dirprwyedig a gymerwyd yn y Flwyddyn Ddinesig, 2013 tan 2014 (Saesneg yn unig)

Dim canlyniadau yn bodloni eich meini prawf chwilio.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.