Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Iau, 15 Rhagfyr 2016
Dechrau
2:00 pm
Diwedd
2:00 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod o Bwyllgor y Cabinet yn cael ei gynnal 2pm ar 15-12-16 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Hysbysiadau o’r Penderfyniadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.