Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018
Dechrau
2:30 pm
Diwedd
2:30 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r Bwyllgor Cabinet yn cael ei gynnal am 2.:30pm ar 21.11.18 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Hysbysiadau o’r Penderfyniadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.