Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Monday, 20 November 2017
Dechrau
10:00 AM
Diwedd
10:00 AM
Short Agenda
Bydd cyfarfod o Bwyllgor y Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cabinet Rhanbarthol sy’n cael ei gynnal am 10am ar 20/11/17 yn Nhŷ Dysgu, Nantgarw.

Lleoliad y Cyfarfod

Site Visit (see agenda)

Aelod o Bwyllgor(au)