Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Llun, 20 Tachwedd 2017
Dechrau
10:00 am
Diwedd
10:00 am
Short Agenda
Bydd cyfarfod o Bwyllgor y Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cabinet Rhanbarthol sy’n cael ei gynnal am 10am ar 20/11/17 yn Nhŷ Dysgu, Nantgarw.

Lleoliad y Cyfarfod

Site Visit (see agenda)

Aelod o Bwyllgor(au)