Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
10-06-2004
Image of: Y Cynghorydd MORGAN AndrewGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Andrew Morgan sy’n aelod dros ward Gorllewin Aberpennar.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet
Arweinydd y Cyngor

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.