Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Wednesday, 10 January 2018
Dechrau
5:00 PM
Diwedd
5:00 PM
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r PWYLLGOR CRAFFU AR FATERION PLANT A PHOBL IFAINC (Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant) yn cael ei gynnal yn swyddfeydd PENCADLYS Y CYNGOR, Y PAFILIYNAU, PARC HEN LOFA'R CAMBRIAN, CWM CLYDACH (Y SIAMBR) ddydd Mercher 10 Ionawr 2018 am 5.00pm

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Aelod o Bwyllgor(au)