Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Iau, 16 Tachwedd 2017
Dechrau
2:30 p.m.
Diwedd
2:30 p.m.
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r Pwyllgor Llywodreathau Corfforaethol a materion cyfansoddiadol yn cael ei gynnal am 2.30pm yn Swyddfeydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa'r Cambrian, Cwm Clydach (Bloc F)

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.