Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-12-1996
Image of: Y Cynghorydd WEBBER MaureenGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Maureen Webber sy’n aelod dros ward Canol Rhydfelen.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet

Dirprwy Arweinydd / Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.