Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mawrth, 15 Hydref 2019
Dechrau
10:00 am
Diwedd
10:00 am
Short Agenda
PWYLLGOR PENODI LLYWODRAETHWYR YR AWDURDOD ADDYSG LLEOL yn cael ei gynnal yn Bloc A, Ystafell Bwyllgora 1, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa'r Cambrian, Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX ar DYDD MAWRTH, 15fed Hydref 2019 am 10.00 AM wedi'i ganslo erbyn hyn.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach