Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mawrth, 12 Tachwedd 2019
Dechrau
5:00 p.m.
Diwedd
5:00 p.m.
Short Agenda
Bydd cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn cael ei gynnal ar dydd Mawrth, 12 Tachwedd 2019 am 5pm yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.