Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Monday, 11 February 2019
Dechrau
5:00 PM
Diwedd
5:00 PM
Short Agenda
Bydd cyfarfod Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant (Trosedd ac Anhrefn) yn cael ei gynnal ar 11 Chwefror 2019 am 5pm yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Aelod o Bwyllgor(au)