Mae Rhaglenni Gwaith yn erfyn pwysig i Aelodau i'w cynorthwyo i edrych ar eitemau sy'n cael eu cyflwyno i'r Pwyllgorau, ac i Bwyllgorau eraill atal dyblygu gwaith a chynorthwyo gyda chraffu ymlaen llaw. Mae Rhaglenni Gwaith hefyd yn cynorthwyo Aelodau o'r cyhoedd i ymgysylltu â phroses ddemocrataidd y Cyngor.

Ar ddechrau pob blwyddyn y Cyngor, bydd pob un o'r Pwyllgorau sy wedi'u rhestru isod yn llunio rhaglen waith ar gyfer y 12 mis i ddod. Mae rhaglenni gwaith ar gyfer y Cabinet, y Cyngor a 5 Pwyllgor Craffu y Cyngor ar gael er gwybodaeth isod, gan adlewyrchu nodau ac amcanion y pwyllgor yn ogystal ag ychwanegu gwerth at waith y Cyngor.

Rydyn ni'n croesawu unrhyw syniadau ar gynnwys pellach ar gyfer unrhyw un o'r rhaglenni gwaith sy wedi'u rhestru.

Rhaglenni Gwaith 2019-2020

 Amserlen o Gyfarfodydd 2019-2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.