Skip to main content

Adroddiad Blynyddol

Dull pwysig sy’n cael ei ddefnyddio gan Aelodau wrth asesu cyflawniad y Pwyllgor dros y flwyddyn ddiwethaf yw Adroddiadau Blynyddol. Maen nhw hefyd yn ffordd o esbonio gwaith y Pwyllgor i'r cyhoedd. Mae Adroddiadau Blynyddol yn cynnig cyfle naturiol i ymgysylltu â’r cyhoedd yn rhan o’r broses ddemocrataidd.

Pwyllgorau Craffu

Tudalennau Perthnasol