Mae Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn gydweithrediad rhanbarthol sy'n dod â gwasanaethau mabwysiadu Bro Morgannwg, Caerdydd, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf at ei gilydd.

Cyngor Bro Morgannwg sy'n cynnal y cydweithrediad, sy'n un o'r pum cydweithrediad
rhanbarthol sy'n ffurfio Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru.Vale, Valleys & Cardiff Adoption Collaborative (VVC)

 

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.