Skip to main content

Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

 

Mae Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn gydweithrediad rhanbarthol sy'n dod â gwasanaethau mabwysiadu Bro Morgannwg, Caerdydd, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf at ei gilydd.

Cyngor Bro Morgannwg sy'n cynnal y cydweithrediad, sy'n un o'r pum cydweithrediad
rhanbarthol sy'n ffurfio Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru.Vale, Valleys & Cardiff Adoption Collaborative (VVC)