Skip to main content

Cyllideb y Cyngor

Bydd y Cyngor yn paratoi 'Llyfr Cyllideb' bob blwyddyn sy'n nodi manylion am ei gyllidebau refeniw a chyfalaf, ynghyd ag esboniad o sut y caiff y cyllidebau eu hariannu.

Mae'r ddogfen yn cynnwys:

Yr Awdurdod Cyfan

  • Cyllid refeniw blynyddol a sut mae’r gyllideb wedi’i hariannu
  • Rhaglen gyfalaf tair blynedd a sut mae’r rhaglen yn cael ei hariannu

Gwasanaethau

  • Dadansoddiad o wariant refeniw blynyddol gwasanaethau
  • Rhaglenni cyfalaf tair blynedd y gwasanaethau
Tudalennau Perthnasol