Skip to main content

Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor

Corporate Plan
Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor, Gwneud Gwahaniaeth, yn nodi ein blaenoriaethau ac yn llywio'r hyn rydyn ni'n ei wneud. 

 Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor, Gwneud Gwahaniaeth, yn nodi ein blaenoriaethau ac yn llywio'r hyn rydyn ni'n ei wneud.

Ein gweledigaeth yw i Rondda Cynon Taf "fod y lle gorau yng Nghymru i fyw, gweithio a chwarae ynddo, lle mae pobl a busnesau yn annibynnol, yn iach ac yn llewyrchus."

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gyflawni tair prif flaenoriaeth:

  • Sicrhau bod Pobl: yn annibynnol, yn iach ac yn llwyddiannus.”
  • Creu Lleoedd: creu cymdogaethau mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddyn nhw.”
  • Galluogi Ffyniant: creu'r cyfle i bobl a busnesau fod yn arloesol, yn entrepreneuraidd ac i gyflawni eu potensial a ffynnu

Mae'r Cynllun yn nodi sut y byddwn yn gwneud hyn ac er mwyn hwyluso hygyrchedd mae fersiwn gryno ar gael hefyd.

Rhagor o fanylion ynglŷn â sut rydyn ni'n gosod ein blaenoriaethau ac yn rhoi gwybod am unrhyw gynnydd

Enw Cynllun Corfforaethol blaenorol y Cyngor o 2016 tan 2020 oedd Y Ffordd Ymlaen