Skip to main content

Cyflawniad y Cyngor

Freedom-of-information-act
Adroddiadau cyflawniad a monitro mewn perthynas ag ystod o feysydd gwasanaeth y Cyngor.
Council-performance

Mae Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol y Cyngor yn nodi'r blaenoriaethau cytunedig a sut y byddwn ni'n eu cyflawni

Council-performance
Gwybodaeth am yr archwilwyr gwahanol mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn eu defnyddio.
Comparing-council-performance
Data blynyddol ar gyfer pob Cyngor yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru ac Uned Ddata Llywodraeth Leol.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau