Skip to main content

Pwyllgorau - Adroddiadau er Gwybodaeth

Mae'r adroddiadau er gwybodaeth yn ymddangos ar yr agendâu Pwyllgorau'r Cyngor o bryd i'w gilydd, a'u bwriad yw darparu gwybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i'r Pwyllogr i Aelodau'r Pwyllgor.

Y Cyngor

Materion yr Hinsawdd, Gwasanaethau Rheng Flaen a Ffyniant

Gwasanaethau Democrataidd

Dolenni ymgynghori