Mae'r dolenni ymgynghori yn rhoi gwybodaeth mewn perthynas ag ymgynghoriadau agored sy'n cael eu cynnal gan Lywodraeth Cymru ac maent yn berthnasol i'r Pwyllgorau Craffu unigol.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.