Mae'r deisebau canlynol wedi'u cyflwyno. Mae'r deisebau a ddangosir yma wedi bodloni'r meini prawf fel y cytunwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.
TeitlDyddiad cyflwynoDull cyflwyno (cyfarfod y Cyngor/ymgynghoriad/yr adran gynllunio)Cyflwynwyd ganTrosolwg o'r rheswm dros y ddeisebNifer y llofnodionYmatebCamau a Gymerwyd
Lleihau'r Terfyn Cyflymder ar Ffordd Llantrisant  7 Hydref 2020  Cyfarfod y Cyngor  Y Cynghorydd J Brencher, ar ran y trigolion Lleihau'r terfyn cyflymder ar Ffordd Llantrisant rhwng Pontypridd a Phen-y-coedcae - rhwng y ddwy gyffordd â Heol y Maendy a Heol Ddu.   106 Ymateb sydd wedi dod i law

Cais i gynnwys y safle yn y broses adolygu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

 
Deiseb Gymunedol yn erbyn cynnig T2020/191/1 Coed-elái IF191/JG 

21 Hydref 2020

Cyfarfod y Cyngor 

Y Cyng. D Owen-Jones ar ran y preswylwyr 

Gwrthwynebiad cymunedol mewn perthynas â chynnig i osod cyfyngiadau a gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y ffordd sydd ddim wedi'i henwi rhwng Heol Cwm Elái a theras Tylcha Fach, oherwydd datblygiad ar safle Woodlands, Coed-elái.

120 Disgwyl Ymateb

Wedi'i anfon at yr Aelod o'r Cabinet er mwyn derbyn ymateb

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.