Mae'r Cyngor yn cau'n dynn ar berchenogion cŵn anghyfrifol

Gofalwch am eich gwadnau – Os byddwch chi'n gollwng eich gwm, efallai y cewch chi ddirwy o hyd at £100! 

Mae taflu gweddill eich sigarét yn drosedd ac efallai y cewch chi ddirwy o £100! 

Mae gofal a chymorth yng Nghymru wedi newid ers Ebrill 2016, ac mae mwy o gyfle i chi gael dweud eich dweud am eich Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Mae newid yn yr hinsawdd wrth wraidd holl waith Rhondda Cynon Taf

Rhagor o wybodaeth am y gwobrau Bro-garwyr Tra Mad.

Myfyrwyr - Ydych chi am roi CHWARAE TEG i'ch cyd-fyfyrwyr/elusennau lleol gan adael eich ardal yn daclus ar yr un pryd? 

Mae disgyblion sy'n colli ysgol, am ba bynnag reswm, yn colli allan ar gymaint. Nid yn unig y mae'n effeithio ar bresenoldeb yn yr ysgol, mae hefyd yn effeithio ar gyrhaeddiad - ac mae modd i hyn fod yn gostus i rieni, pobl ifanc a rhieni maeth.

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno'i ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion.  Ei nod yw annog trigolion i fod yn 'gymdogion da' ac i wylio amdanyn nhw pan fydd y tywydd gaeafol yn brathu.