Skip to main content

Ymgyrchoedd

Mae'r Cyngor yn cau'n dynn ar berchenogion cŵn anghyfrifol

Gofalwch am eich gwadnau – Os byddwch chi'n gollwng eich gwm, efallai y cewch chi ddirwy o hyd at £75! 

Os na fyddwch chi'n cael gwared â'ch gwastraff mewn modd priodol, efallai y cewch chi DDIRWY! 

Mae taflu gweddill eich sigarét yn drosedd ac efallai y cewch chi ddirwy o £75! 

Mae gofal a chymorth yng Nghymru wedi newid ers Ebrill 2016, ac mae mwy o gyfle i chi gael dweud eich dweud am eich Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Mae'r Cyngor ar war y rheiny sy'n taflu sbwriel i'r llawr ac sy'n gadael gwastraff yn anghyfreithlon, ac mae angen eich help arnon ni i'w hadnabod nhw!

Rhagor o wybodaeth am y gwobrau Bro-garwyr Tra Mad.

Myfyrwyr - Ydych chi am roi CHWARAE TEG i'ch cyd-fyfyrwyr/elusennau lleol gan adael eich ardal yn daclus ar yr un pryd? 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau